UNI-GAZ
Władysław Gruszczyński

Zakład Instalacji Sanitarnych "Uni-Gaz" Władysław Gruszczyński realizuje projekty:

  • "Rozbudowa przedsiębiorstwa UNI-GAZ poprzez zakup nowoczesnej koparki-ładowarki umożliwiającej poszerzenie asortymentu świadczonych usług" na podstawie umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-309/10-00 z dnia 17.08.2011 r. w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2007-2013

  • "Zwiększenie konkurencyjności firmy UNI-GAZ poprzez zakup środków trwałych umożliwiających poszerzenie asortymentu świadczonych usług” w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2007-2013
  • Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską
    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa